Planlagt ferie/fridage i 2021 er som følger:

Efterårsferie i uge 42 dvs fra 18/10-22/10

Vinterferie i uge 7 dvs 14/2-18/2-22

Ved behov for lægehjælp henvises til Lægernes Telefonpasning på tlf.: 6614 1433