Planlagt ferie/fridage i 2022 er som følger:

Sommerferie i uge 30+31+32. Der er klinikken lukket helt

Efterårsferie uge 42.

Lukket i uge 51

Ved behov for lægehjælp henvises til Lægernes Telefonpasning på tlf.: 6614 1433