Disse honorarer betales som udgangspunkt af dig selv. Sygesikringen betaler ikke for disse ydelser. Eventuel refusion fra arbejdegiver, skole el. lig. er du efterfølgende selv ansvarlig for.

Vi tager kun mod kontanter.

Attester : Pris

Mulighedsattest/friattest. v sygdom 600 kr

Motorattest 500 kr

Afbestilling/sygmelding ved flyrejser 500, (+moms)

Flyattest ved graviditet 500,-(+moms)

Fit to fly 500,-(+moms)

Studieopholdsattsest udland 1.000 – 2.000 (+moms)

Indfødsretsattest 2.000,- (+moms)

Værgemålsattest Medgået tid minimum 2000 (+moms)

Lægeattest handikapskilt 500,- (+moms)

Helbredsattest i forbindelse med sport 500,- (+moms)